Škálování: 3. díl – Zaostřeno na efektivitu

Zatímco v předchozích dvou dílech jsme se snažili agenturu škálovat díky plánování, nabírání nových klientů a excelování v obchodních dovednostech, ve třetím díle se podíváme na škálovatelný růst v širším pohledu. Zaměříme se na automatizaci různých procesů, metodik, produktizaci a standardizaci.

Čím větší agentura, tím méně efektivní

To jsou paradoxy, že? Bohužel s růstem kanceláří a počtu židlí rozhodně nepřichází větší produktivita agentury. Čím více totiž vyrostete, tím méně produktivní se stáváte. Na začátku vás kanceláře vyjdou na hubičku, seniorní specialista obslouží více klientů za vyšší hodinovku než celé oddělení juniorů v konkurenční agentuře. Menší agentura s sebou nese méně administrativy a dosáhne na více fakturovatelných hodin. A když přijde řeč na ziskovost, neudělá se majitelům agentur právě nejlépe – samotný freelancer mívá procentuálně větší ziskovost než agentura o 20 zaměstnancích, která má spoustu režijních výdajů.

Efektivita práce

11. Měřte čas, měřte efektivitu

Chcete pokračovat? Čeká vás ještě 90 % článku. Zakupte si prémiový obsah.