Nástroj Marketingové mapy

Mapujeme marketing

Nástroj pomáhá firmám zmapovat prostředí marketingu. Ukázat marketérům a ředitelům, jak je daný kanál velký, co vše tam lze dělat a kam je až možné úpravami dojít. Díky nástroji může marketér a jeho specialista společně zapíchnout prst do mapy a ukázat, kde aktuálně jsou a kam půjdou dál.

Nástroj Marketingové mapy

V projektech v akčním plánu vidíte vámi vybrané úkoly napříč celým marketingem.

V mapách marketingových kanálů jsou stovky úkolů, které sestavil Panel odborníků na dané téma. Z map si vyberete úkoly, které jsou pro vás relevantní, dostatečně přínosné a dosažitelné. Takové pro vás mají nejvyšší prioritu. Více o použití nástroje.

Zmapování nástroje

Vizualizace marketingu

Jak velké je SEO nebo PPC? Kde začíná nebo končí? V Mapách uvidíte, jak zralý je Váš projekt a jaké úkoly vám ještě zbývají.


Vysvětlení každého úkolu

Každý úkol obsahuje popis – Co úkol znamená; Proč je třeba úkol vyřešit; Pokud úkol nevyřešíte, co to způsobí; Jak úkol vyřešit; Odkazy na zdroje s dalšími informacemi

Více webů = více projektů

Oddělte jednotlivé weby či jednotlivé klienty do samostatných projektů. V každém z projektů si držte samostatné seznamy úkolů, auditů, akčních plánů.


Akční plán a vaše vybrané marketingové priority

Zorientujte se v marketingových úkolech pro marketingové kanály v SEO mapě a PPC mapě. Vyřešte si správné vyhodnocování aktivit díky Analytické mapě. A vyberte z nich jen ty prioritní, které máte řešit právě teď.


Seznamy stovek úkolů na jednom místě

Nahlédněte na všechny úkoly na jednom místě. Uvidíte všechny úkoly v jednom seznamu a snadněji určíte jejich prioritu.
Nestane se vám, že zapomenete na důležitý úkol.

Všechny úkoly jsou vybrány předními odborníky na dané téma.
Úkoly jsou seřazeny do 6 zralostí podle toho, kdy se jimi máte zabývat.

seznamy-ukolu


Návody a metodiky

Návody, jak používat nástroj:

A další informace o plánovaných mapách a funkcích v Roadmapě.

Aktuálně zpracované mapy