Návod pro obrazovku Mapy

V obrazovce Mapy vidíte, jak zralý je váš projekt a jaké úkoly vám ještě zbývají případně dodělat. Obrazovka vám jednoduše ukáže v jaké marketingové zralosti je váš projekt. Snadno poznáte, zda máte splněny všechny úkoly pro ve zralosti 1 a 2, abyste mohli začít řešit úkoly ve vyšších zralostech 3 a 4. Čím tmavší je barva, tím více úkolů máte splněno.

Video návod k Mapám

Hlavní prvek – interaktivní mapa marketingového kanálu

Mapa | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy
Cílem je mít vyplněny buňky nejtmavší zelenou barvou =  splněné úkoly.

Jak začít používat Obrazovku

Pokud jste si již dříve úkoly neoznačili na Obrazovce Seznam úkolů, je třeba udělat Audit stavu úkolů, aby obrazovka Mapy začala ukazovat barvy a tím vyzrálost projektu.

 1. V mapě na některé z buněk v sloupci 1: Nahodilá zralost klikněte na název Skupiny úkolu.
 2. Otevřete se vám Skupinu úkolů. Zde ohodnoťte úkoly, v jakém jsou stavu.
 3. Pokud nevíte, co úkol znamená, klikněte na název úkolu a otevře se vám Detail úkolu.
 4. Až označíte stav všech úkolů, zavřete okno Skupiny úkolů a vyberte si další skupinu ze zralosti 1: Nahodilá. A takto pokračujte s Auditem dál a dál.

Zralost projektu – začněte s 1 a 2

Zralost | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

 

 • SEO mapa nebo jiná mapa – sloupec, který zobrazuje oblast úkolů. Po kliknutí na šipku se zobrazí řádky s konkrétními tématy, která spadají do dané oblasti.
 • Sloupce 1-6 – zobrazují úkoly spadající pod určitou zralost projektu. Zralost 1 a 2 musí mít hotový každý projekt. Pokročilejší úkoly se zralostí 3 až 6. Více o zralostech v samostatném článku.

Oblast, Téma, Skupina úkolů

Ke konkrétním úkolům se dostanete kliknutím na Oblast.

Oblast, Téma, Skupina úkolů | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

 1. Oblast úkolů (SEO mapa nebo jiná mapa). Pro zobrazení konkrétních úkolů klikněte na šipku.
 2. Témata: Řádek značí Téma.
 3. Skupina úkolů: Jednotlivé buňky v řádku jsou Skupiny úkolů. Kliknutím na buňku úkolu se dostanete na obrazovku detailu úkolu.

V Seznamu úkolů. Po prokliku na podtržený název Skupiny úkolů zobrazíte všechny úkoly v daném Tématu a Zralosti. A vidíte stavy úkolů: Nezařazeno, Nerelevantní, Relevantní, Akční plán, Hotovo.

Skupina úkolu po kliku na název Skupiny úkolů

Skupina úkolů - Barvy ikon | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

Po prokliku na podtržený název Skupiny úkolů seznam úkolů z dané Skupiny úkolů.

 • Název. Kliknutím na název úkolu zobrazíte podrobný detail úkolu, kde se dozvíte, čím se daný úkol zaobírá, proč se má řešit a co se může stát, když se úkol řešit nebude. Více v návodu k Detailu úkolů.
 • Třídění úkolu. Nezařazeno. Výchozí stav úkolu. Nerelevantní. Úkol, který nechcete řešit (nemá v projektu význam řešit). Relevantní. Úkoly, které je potřeba v projektu vyřešit. Akční plán. Úkoly s hlavní prioritou řešení. Již provedené úkoly.
 • Náročnost. Časová Náročnost: 1: nízká = do 1 hodiny práce _ 2: střední = 1 den práce _ 3: vysoká = více než 1 den práce pro splnění úkolu. Údaje jsou orientační.
 • Přínos. Přínos splnění úkolu vůči jeho KPI: 1: nízký = malý vliv na změnu KPI  2: střední = splněním úkolu významně ovlivnit KPI 3: vysoký = úkol má zásadní vliv na zlepšení KPI. Údaj je pouze orientační.

Detail úkolu – po prokliku na název úkolu se vám zobrazí detail úkolu

Každý úkol má svůj vlastní popis.

Barvy celých buněk

Na první pohled vidíte, zda máte úkoly v Skupině úkoly splněné či nikoliv.

 • “Vše hotovo”: Tmavě Zelená barva: Nezbývá žádný úkol ve stavu Nezařazeno, Relevantní ani Akční plán.
 • „Pracujeme“: Středně Zelená barva: alespoň 1 hotový úkol, ale nesplnuje stav „Vyřešeno“
 • „Začít dělat“: Světle Zelená barva:  cokoliv, když není ani jeden v Hotovo a alespoň jeden je mimo Nezařazeno nebo Nerelevantní.
 • „Zauditovat“: Bílá barva: všechny úkoly v „Nezařazeno“.
 • Vše nerelevantní“: Šedě šrafovaná: všechny úkoly označeny jako Nerelevantní

Barvy buněk| Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

Významy barev ikon

Barva se odvíjí od toho, jak máte konkrétní úkol zařazen – jaký má Stav.

Skupina úkolů - Barvy ikon | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

V tomto příkladu jsou 2 hotové, 1 v akčním plánu, 3 relevantní, 2 nerelevantní a 1 nezařazený.

V mapě je pak vidíte takto:

Barvy ikon | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

Barvy Ikon:

 • zelená barva: hotové úkoly
 • tmavě šedá barva: nezařazené úkoly
 • tyrkysová: relevantní úkoly
 • oranžová: úkoly v akčním plánu (a nejsou hotové)
 • Nerelevantní úkoly nemají žádnou barvu, jednoduše se nezobrazí. Pokud je celá Skupina úkolů Nerelevantní, je buňka šedě šrafovaná.

Barvy ikon | Návod pro Obrazovku Mapy | Marketing Mapy

Více o názvosloví Oblast, Téma, Skupina úkolů v samostatném článku.

TIP: Po kliku na šipku v levém sloupci (Oblast) se rozbalí všechny podřízená Témata s dalšími detaily

TIP 2: Pro lepší orientaci v Mapě rozklikávejte pouze jednotlivé Oblasti úkolů.

TIP 3: Nedávejte si do akčního plánu všechny relevantní úkoly, protože byste se v něm pak špatně orientovali. Do akčního plánu patří úkoly, které se musí udělat okamžitě. Více o Akčním plánu mluví tento návod.