Návod pro obrazovku Mapy

V obrazovce Mapy uvidíte, jak zralý je váš projekt a jaké úkoly vám ještě zbývají případně dodělat. Obrazovka vám jednoduše ukáže v jaké marketingové zralosti je váš projekt. Snadno poznáte, zda máte splněny všechny úkoly pro ve zralosti 1 a 2, abyste mohli začít řešit úkoly ve vyšších zralostech 3 a 4. Čím tmavší je barva, tím více úkolů máte splněno.

Animace použití Mapy
Animace jak používat Mapu

Cílem je mít vyplněny buňky nejtmavší modrou barvou =  splněné úkoly.

Jak začít používat Obrazovku

Pokud jste si již dříve úkoly neoznačili na Obrazovce Seznam úkolů, je třeba udělat Audit stavu úkolů, aby obrazovka Mapy začala ukazovat barvy a tím vyzrálost projektu.

 1. V mapě na některé z buněk v sloupci 1: Nahodilá zralost klikněte na Lupu.
 2. Otevřete se vám Skupinu úkolů. Zde ohodnoťte úkoly, v jakém jsou stavu.
 3. Pokud nevíte, co úkol znamená, klikněte na jeho název a otevře se vám Detail úkolu.
 4. Až označíte stav všech úkolů, zavřete okno Skupiny úkolů a vyberte si další skupinu ze zralosti 1: Nahodilá. A takto pokračujte s Auditem dál a dál.

Zralost projektu

Zralost projektu v Mapách

 • SEO mapa nebo jiná mapa – sloupec, který zobrazuje oblast úkolů. Po kliknutí na šipku se zobrazí řádky s konkrétními tématy, která spadají do dané oblasti.
 • Sloupce 1-6 – zobrazují úkoly spadající pod určitou zralost projektu. Zralost 1 a 2 musí mít hotový každý projekt. Pokročilejší úkoly se zralostí 3 až 6. Více o zralostech v samostatném článku.

Významy barev v buňkách

Návod pro Obrazovku Mapy

Na první pohled vidíte, zda máte úkoly v Skupině úkoly splněné či nikoliv.

Jen nezařazené úkoly: Světle šedá= ve Skupině úkolů existují úkoly Nezařazené. Úkoly označené jako Nerelevantní nehrají do výpočtu roli, jako by nebyly.

Žádný hotový: Světle modrá = již jste některý z úkolů označili, že budete řešit tedy do stavu Relevantní či Akční plán.

Polovina hotová: Středně modrá = Z  celkového počtu úkolů (bez Nerelevantní) je již polovina označena jako Hotovo

Všechny úkoly hotové = Nejtmavší modrá barva = Vše hotovo. Nezbývá žádný úkol ve stavu Nezařazeno, Relevantní ani Akční plán.

Oblast, Téma, Skupina úkolů

Struktura obrazovky

 1. Oblast úkolů (SEO mapa nebo jiná mapa). Pro zobrazení konkrétních úkolů klikněte na šipku. Čím tmavší je barva, tím více úkolů je v dané Oblasti v dané Zralosti splněno. Jde o „součet“ všech úkolů ze všech Témat dané Oblasti.
 2. Témata a Skupiny úkolů Řádek značí Téma. Jednotlivé buňky v řádku jsou Skupiny úkolů. Kliknutím na buňku úkolu (či Lupu) se dostanete na obrazovku detailu úkolu.
 3. V Seznamu úkolů. Po prokliku na Lupu zobrazíte všechny úkoly v daném Tématu a Zralosti. A vidíte stavy úkolů: Nezařazeno, Nerelevantní, Relevantní, Akční plán, Hotovo.

Význam ikonek v buňkách = ve Skupinách úkolů

Buňky v Mapách

 1. Počet hotových úkolů = ikona Zaškrtnutého checkboxu
 2. Počet nezpracovaných úkolů (relevantních, nebo v akčním plánu) = ikona Nezaškrtnutého checkboxu
 3. Počet nezařazených úkolů = ikona Vykřičník (projděte je a určete, v jaké zralosti se nachází)
 4. Kliknutím na lupu se zobrazí seznam úkolu z dané Skupiny úkolů = ikona Lupy

Více o názvosloví Oblast, Téma, Skupina úkolů v samostatném článku.

Skupina úkolu po kliku na Lupu

Skupina úkolů v Mapách

Po prokliku na ikonu Lupy se rozbalí seznam úkolů z dané Skupiny úkolů.

 • Název. Kliknutím na název úkolu zobrazíte podrobný detail úkolu, kde se dozvíte, čím se daný úkol zaobírá, proč se má řešit a co se může stát, když se úkol řešit nebude. Více v návodu k Detailu úkolů.
 • Třídění úkolu. Nezařazeno. Výchozí stav úkolu. Nerelevantní. Úkol, který nechcete řešit (nemá v projektu význam řešit). Relevantní. Úkoly, které je potřeba v projektu vyřešit. Akční plán. Úkoly s hlavní prioritou řešení. Již provedené úkoly.
 • Náročnost. Časová Náročnost: 1: nízká = do 1 hodiny práce _ 2: střední = 1 den práce _ 3: vysoká = více než 1 den práce pro splnění úkolu. Údaje jsou orientační.
 • Přínos. Přínos splnění úkolu vůči jeho KPI: 1: nízký = malý vliv na změnu KPI  2: střední = splněním úkolu významně ovlivnit KPI 3: vysoký = úkol má zásadní vliv na zlepšení KPI. Údaj je pouze orientační.
 •  Detail úkolu – po prokliku na název úkolu se vám zobrazí detail úkolu
Každý úkol má svůj vlastní popis.

TIP: Po kliku na šipku v levém sloupci (Oblast) se rozbalí všechny podřízená Témata s dalšími detaily

TIP 2: Pro lepší orientaci v Mapě rozklikávejte pouze jednotlivé Oblasti úkolů.

TIP 3: Nedávejte si do akčního plánu všechny relevantní úkoly, protože byste se v něm pak špatně orientovali. Do akčního plánu patří úkoly, které se musí udělat okamžitě. Více o Akčním plánu mluví tento návod.