Návod pro Dashboard projektu

V obrazovce Dashboardu projektu vidíte statistiky pro celý projekt a všechny Mapy v něm. Dostáváte přehled, zda se v projektu něco děje a jak jste pracovali v historii. Srovnáte si zralost Map proti sobě pomocí Indexu Reporty:

 • ke kolika změnám u úkolů došlo v tomto a minulém měsíci
 • kdy naposledy jste se přihlásili,
 • úkoly ke zpracování z Akčního plánu,
 • Aktivitu v projektu za poslední rok,
 • Index zralosti dle Map

Video návod k Dashboardu

Změna stavu úkolů

Kolik změn bylo celkem uděláno na úkolech za tento měsíc a předchozí měsíc.

Počet změn celkem: Černé číslo: udává počet konkrétních úkolů, které v daném měsíci mělo alespoň jednu změnu stavu úkolu (viz Stavy úkolů). Pokud se u daného úkolu změní stav v měsíci 3x bude zde započten stále 1x. Pokud se jeho stav změní v následujícím měsíci, bude v daném měsíci do změn opět započten.

Hotovo: Zelné číslo: ukazuje, součet konkrétních úkolů, které jsou v daném měsíci nově přepnuty do stavu Hotovo. Pokud tedy změníte úkol na Hotovo, započte se. Pokud však ve stejném měsíci ze stavu Hotovo přepnete na jiný stav, bude úkol ze součtu Hotovo opět odečten.

Změna stavů úkolů | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Kde lze dělat změny stavů u úkolů

 1. Stav úkolů změníte na Detailu úkolu. Na ten se dostanete kdykoliv, kdy vidíte název konkrétního úkolu. Příležitosti máte ve všech hlavních obrazovkách: Akční plán, Mapa, Seznamy úkolů a zde na Dashboardu projektu v části Akční plán.
 2. Změny lze dělat jednotlivě a nebo i hromadně v obrazovce Seznamy úkolů.
 3. Změnu stavu uděláte i v Akčním plánu – zde lze označit úkol jako „Hotový“ nebo ho vyřadíte z Akčního plánu a změníte mu stav.

Poslední přihlášení

Poslední přihlášení | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Datum udává počet dnů od posledního přihlášení uživatele do účtu. Má vám ukázat, jak dlouho jste byli v účtu neaktivní a za jak dlouhou dobu máte projít úkoly z Akčního plánu a případně změnit jejich stavy na Hotovo.

Akční plán na Dashboardu

Akční plán | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Nevíte s jakým úkolem dnes začít? V této části se vám vypisují úkoly, které jste si dříve nahrály do Akčního plánu (viz Návod k Akčnímu plánu).

 • Kliknutím na název úkolu si zobrazíte jeho detail.
 • Kliknutím na šedou hvězdičku úkol posunete v seznamu výše nad všechny šedé hvězdičky. Klikem na zlatou hvězdičku příznak zrušíte. Používáte jako prioritizaci při větším počtu úkolů v Akčním případu. Například, když si označujete úkoly, na kterých právě pracujete.
 • Kliknutím na HOTOVO úkol označíte jako hotový (přesněji jako „Akční plán + Hotovo“) a v tomto seznamu se vám skryje.
 • Kliknutím na „Zobrazit všechny akční úkoly“ se přesunete na obrazovku Akční plán.

Jak zobrazit Hotové úkoly

 1. Pokud úkol byl předtím v akčním plánu, pak v Akčním plánu kliknete na „Zobrazit i hotové úkoly“Zobrazit i hotové úkoly | Návod pro Obrazovku Akční plán | Marketing Mapy
 2. Pro zobrazení hotových úkolů v konkrétní mapě je najdete dole na obrazovce Mapy. Zde vidíte hotové úkoly za poslední 2 měsíce.
 3. Seznam všech hotových úkolů uvidíte v obrazovce Seznam úkolů po vyfiltrování „Stavu“ na „Hotovo“. Nezapomeňte zrušit filtr Mapy, ať vidíte skutečně úkoly ze všech Map.

Aktivita v projektu

Aktivita v projektu | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Graf zobrazuje měsíce a v nich počty úkolů, u kterých se změnil Stav oproti předchozímu měsíci. Vidíte zde, jak aktivní jste v práci na úkolech byli.

Příklad výše ukazuje, že v červenci došlo celkem ke změně stavu u 90 úkolů, z toho 52 úkolů skončilo v měsíci jako „hotovo“, 10 v Akčním plánu, 13 Relevantních, jednomu úkolu byl změněn stav na Nezařazený a 14 úkolů bylo označeno jako Nerelevantních.

Stejně jako v přehledu výše „Změna stavů úkolů“ číslo udává počet úkolů, u kterých byl změněn stav. Nesčítají se tedy všechny změny stavů.

Pokud úkol neměl žádnou změnu stavu, do grafu se nezapočte.

Když úkol změní stav třeba 3x, bere se jeho poslední stav v posledním dnu měsíce.

Index zralosti projektu dle map

Index zralosti map | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Graf Indexu zralosti je důležitá metrika, která vám má pomoci odhadnout, jak aktivně používáte jednotlivé marketingové kanály.

V příkladu výše na první pohled vidíte, že více pracujete na PPC mapě než na SEO. PPC mapa má index 40,73% a SEO mapa má 25,14%. Tedy máte hotovo významně více úkolů z PPC mapy než ze SEO a můžete zvážit, zda neupřít nyní pozornost na další SEO úkoly.

Výpočet Indexu zralosti

Index se počítá dle přínosu úkolů konkrétní Mapy. Čím více přínosných úkolů máte hotovo, tím větší máte index. Do výpočtu se nezapočítávají úkoly, které jste označili jako Nerelevantní pro váš projekt.

Maximum je 100%.

Konkrétně vzorec vypadá takto:

∑ přínos Hotových úkolů

——————————————————— x 100 = index zralosti mapy v projektu

∑ přínos všech úkolů – ∑ přínos Nerelevantních úkolů

Přidejte spolupracovníka

Více o přidání spolupracovníků do projektu v Návodu pro Projekty.

Založte nový projekt

 

Založit nový projekt| Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

 

Další projekt můžete založit dole tlačítkem Založit nový projekt. Další místa, odkud lze založit nový projekt.

Koupit tištěnou mapu – Plakát

Tlačítkem se dostanete na speciální stránku pro objednávku Plakátu. Objednávku lze učinit, jen pokud máte jakýkoliv placený tarif.