Návod pro Seznam úkolů

Seznam úkolů je obrazovka, ze které budete vycházet, při práci na projektu, pokud máte rádi dlouhé seznamy úkolů. Její funkcí je zobrazit všechny úkoly (SEO a PPC), které se dají pomocí filtrů nastavit dle důležitosti, přínosu a relevantnosti k danému projektu. Cílem je získat užší přehled úkolů, které chcete řešit nebo se jimi máte aktuálně zabývat.

Návod pro Seznam úkolů | Marketing Mapy

Pokud máte raději grafické přehledy, bude pro vás vhodnější pohled přes Obrazovku Mapy.

Filtry úkolů

Návod pro Seznam úkolů - Filtry úkolů | Marketing Mapy

 1. Mapy. Uživatel si vybere úkoly pro marketingový kanál SEO nebo PPC.
 2. Oblast. Konkrétní okruh úkolů (Klíčová slova, On-Page, Obsah, Řízení, Technické řešení webu…).
 3. Téma. Úkoly, které se týkají užšího tématu (KPI, Automatizace, Analýza klíčových slov, Měření…).
 4. Zralost. Určuje pořadí úkolů. Zralost 1 a 2 musí mít hotový každý projekt. Pokročilejší úkoly ze zralostí 3 až 6.
 5. Náročnost. Časová Náročnost: 1: nízká = do 1 hodiny práce _ 2: střední = 1 den práce _ 3: vysoká = více než 1 den práce pro splnění úkolu. Údaje jsou orientační.
 6. Přínos. Přínos splnění úkolu vůči jeho KPI: 1: nízký = malý vliv na změnu KPI  2: střední = splněním úkolu významně ovlivnit KPI 3: vysoký = úkol má zásadní vliv na zlepšení KPI. Údaj je pouze orientační.
 7. Stav. Rozřazení jednotlivých úkolů (Nezařazeno, Nerelevantní, Relevantní, Akční plán, Hotovo).

Zařazení úkolu

 1. Název. Název úkolu říká, co máte dělat. Kliknutím na název úkolu se uživatel dostane na stránku úkolu.
 2. Mapa. Označuje celý marketingový kanál.
 3. Oblast jsou hlavní části a dělíme je do Témat.
 4. Pod tématy jsou Skupiny úkolů a v nich již konkrétní Úkoly.

Třídění stavu jednotlivých úkolů

Návod pro Seznam úkolů - Třídění úkolů | Marketing Mapy
Návod pro Seznam úkolů – Třídění úkolů | Marketing Mapy

Uživatel si nakliká jednotlivé úkoly podle skutečného stavu projektu.

 • Nezařazeno. Výchozí stav úkolu.
 • Nerelevantní. Úkol, který nechcete řešit (nemá v projektu význam řešit).
 • Relevantní. Úkoly, které je potřeba v projektu vyřešit.
 • Akční plán. Úkoly s hlavní prioritou řešení.
 • Již provedené úkoly.

Jak používat obrazovku Seznam úkolů

Jak používat obrazovku Seznam úkolů | Marketing Mapy

Uživatel si na obrazovce Seznamu úkolů vybere Mapu marketingových kanálů (SEO, PPC). U nového projektu je na začátku cílem získat seznam úkolů, které musí mít hotový každý projekt.

 1. Zralost. Vyfiltrujte úkoly se zralostí 1 a 2.
 2. Náročnost. Vyberte filtr pro snadno dosažitelné úkoly. Nízká (do 1 hodiny práce) a Střední (1 den práce)
 3. Přínos. Nastavte filtr pro úkoly s nejvyšším vlivem a přínosem pro vaše cíle.
 4. Naklikejte všechny úkoly. Podle aktuálního stavu (viz. Třídění jednotlivých úkolů v tomto článku).

TIP: Nedávejte si do akčního plánu všechny relevantní úkoly, protože byste se v něm pak špatně orientovali. Do akčního plánu patří úkoly, které se musí udělat okamžitě.

TIP 2: Po kliknutí na název úkolu se dostanete na stránku úkolu. Zde najdete vysvětlení úkolu (Co to je?), proč úkol řešit a co se stane, když úkol nevyřešíte.