Návod pro Akční plán

Cílem obrazovky Akční plán je mít pohromadě úkoly s hlavní prioritou řešení. To jsou úkoly, které se mají řešit v nejbližší době nebo hned.

Akční Plán - Návod jak používat | Marketing mapy

Hlavní funkce stránky

Akční Plán Funkce - Návod jak používat | Marketing mapy

Filtry úkolů

 1. Mapy. Uživatel si vybere úkoly pro marketingový kanál SEO nebo PPC.
 2. Oblast. Konkrétní okruh úkolů (Klíčová slova, On-Page, Obsah, Řízení, Technické řešení webu…).
 3. Téma. Úkoly, které se týkají užšího tématu (KPI, Automatizace, Analýza klíčových slov, Měření…).
 4. Zralost. Určuje pořadí úkolů. Zralost 1 a 2 musí mít hotový každý projekt. Pokročilejší úkoly ze zralostí 3 až 6.
 5. Náročnost. Časová Náročnost: 1: nízká = do 1 hodiny práce _ 2: střední = 1 den práce _ 3: vysoká = více než 1 den práce pro splnění úkolu. Údaje jsou orientační.
 6. Přínos. Přínos splnění úkolu vůči jeho KPI: 1: nízký = malý vliv na změnu KPI  2: střední = splněním úkolu významně ovlivnit KPI 3: vysoký = úkol má zásadní vliv na zlepšení KPI. Údaj je pouze orientační.

Priorita a stav úkolu

 • Hvězdička. Funkce hvězdičky pomáhá uživateli posunout na přední pozici úkoly, které mají být řešeny přednostně před ostatními.
 • Uživatel zaškrtne již vyřešený úkol. Tento úkol ze seznamu akčního plánu zmizí, ale je možné ho znovu zobrazit po kliknutí na funkci Zobrazit i hotové úkoly v pravém horním rohu obrazovky Akční plán.

 1. Název. Název úkolu říká, co máte dělat. Kliknutím na název úkolu se uživatel dostane na stránku úkolu.
 2. Mapa. Označuje celý marketingový kanál.
 3. Téma a Skupiny úkolů kam spadají konkrétní úkoly.
 4. Zralost. Podle zralosti určíte pořadí úkolů.

 

Jak používat obrazovku Akční plán

 1. Vyhledání nebo vyfiltrování úkolů pro dané téma nebo oblast, kterou chcete řešit.
 2. Hvězdičkou si určete úkoly, které jsou potřeba řešit jako první.
 3. Vyřešený úkol označte jako hotový.
 4. Hotové úkoly se skrývají. Zobrazíte je klikem na tlačítko „Zobrazit i hovoté úkoly“.

TIP: Nehvězdičkujte všechny úkoly, protože by prioritizace ztratila smysl. Ohvězdičkujte pouze úkoly, které se musí řešit okamžitě.

TIP 2: Hotové úkoly, které po zaškrtnutí zmizí můžete zpětně vyvolat po kliknutí na Zobrazit i hotové úkoly.