Názvosloví v Nástroji

Struktura marketingových map

Názvosloví v marketingových mapách

  1. Mapa: Seznam úkolů (SEO mapa, SEO seznam úkolů)
  2. Oblast (Indexovatelnost webu)
  3. Téma (Robots.txt a noindex)
  4. Skupina úkolů (Nasazení Robots.txt)
  5. Úkol (Existence robots.txt pro hlavní doménu)
  6. Zralost (1 – Nahodilá)
  7. Časová náročnost (1 – nízká)
  8. Přínosnost (2 – střední)

Mapa

Mapou je myšlen makretingový kanál. Například SEO Mapa, PPC mapa.

Současně existuje i Obrazovka Mapy. Ta pak ukazuje zralost projektu v daném marketingovém kanálu. Viz návod pro Obrazovku Mapy.

Seznam úkolů

Seznam úkolů obsahuje konkrétní úkoly (řádově stovky) z jednoho marketingového kanálu (PPC, SEO). Úkoly jsou zatřízeny v Oblastech Tématech a Skupinách úkolů. Úkoly mají vlastní atributy (Zralost, Časová náročnost, Přínosnost vůči KPI).

Návod pro obrazovku Seznam úkolů.

Oblast

Úkoly jsou zařazeny do hlavních oblastí. V seznamu úkolů bývá 5-10 oblastí.

Téma

Témata dále rozdrobují Oblasti na menší části. Témat bývá obvykle v Oblasti 2-5 a celkem 20-40 v celém Seznamu úkolů.

Skupina úkolů

Skupina úkolu sdružuje sobě velmi blízké úkoly, ze stejné Oblasti, Tématu a současné i Zralosti.

Úkol

Konkrétní úkol, který je má svůj popis a své atributy.
S úkolem lze dále pracovat přiřazením stavu.

Atributy úkolů

Zralosti

Významnou hodnotou je rozřazení úkolů nejen dle témat, ale i dle “zralosti”. Používáme 6 stupňů zralosti. Zralost říká, že daný úkol se může řešit až tehdy, kdy jsou vyřešeny úkoly před ním. A to ideálně nejen úkoly ze stejného tématu, ale ostatních témat. Více o zralostech v samostatném článku.

Zralost
1 Nahodilá
2 Základní
3  Zavedená
4 Pokročilá
5 Komplexní
6 Vzácná

Určení časové NÁROČNOSTI

Náročností se nerozumí “úroveň znalostí či odbornosti”, ale skutečný čas, který bude odveden.
Do časové náročnosti se počítá čas všech zúčastněných osob na vyřešení úkolu (markeťák, programátor, copywriter, kodér, grafik, analytik …)

Náročnost Popis
1 Jednotky hodin práce všech
2 Maximálně jeden den práce všech
3 Více než jeden den práce

Určení přínosů vůči KPI

Jde o přínos vůči dosažení KPI, ke kterému daný úkol směřuje. Byť KPI není určeno.

Přínos Popis
1 Nízký přínos, případné žádný přínos na KPI
2 Významný přínos
3 Nejvyšší přínos a tedy nejvyšší vliv na dosažení KPI

Stavy úkolů

Stavy Popis
Nezařazeno Úkol je v základním stavu. Uživatel o něm nijak nerozhodl.
Nerelevantní Uživatel rozhodl, že pro jeho projekt je daný úkol nerelevantní a nemá ho dále řešit.
Relevantní Uživatel rozhodl, že úkol je třeba řešit.
V akčním plánu Uživatel si úkol chce zobrazit mezi úkoly v akčním plánu. Tedy bude se jim prioritně věnovat.
Hotový Označen jako hotový úkol. Současně musí být úkol označen i jako relevantní.
S hvězdičkou v akčním plánu Uživatel v Akčním plánu předřadil úkoly před ostatní úkoly v akčním plánu
Hotový v akčním plánu Uživatel chce v Akčním plánu evidovat, které úkoly vyřešil v poslední době.