Zralosti

Nástroj Marketingových map se inspiruje maturity modely. Tato metodika se využívá u procesního řízení a říká, jak vyzrálý, pokročilý, je projektový tým.

V našem nástroji zralosti využíváme jako stupně, ve kterých se marketingový projekt, či chcete-li firma, zlepšuje ve využívání potenciálu konkrétního marketingového kanálu.

Zralosti u nás představují úroveň zapojení marketingového kanálu ve firmě.

1 Nahodilá (Random)
V podstatě se marketingový kanál v projektu nevyužívá. Jde o nahodilé úkoly či úkoly nezbytné pro započetí využití kanálu. Ve zralosti 1 jsou splněny nezbytné úkoly pro zahájení používání marketingového kanálu.
2 Základní (Elemental)
Vyspělost projektu je na základní úrovni, ale ještě nedochází k práci s komplikovanými úkoly vyžadujícími specialistu. Pro zavedení projektu často stačí nápověda. Ještě není podstatný ekonomický dopad kanálu.
3 Zavedená (Settled)
Tato zralost odpovídá firmě, které využívá marketingový kanál aktivně. Kanál je nedílnou součástí marketingu firmy, je zaveden. Náročnost a složitost úkolů již předpokládá velké zapojení specialistů.
4 Pokročilá (Advanced)
Projekt již řeší komplikované úkoly, které jsou drahé, a proto je třeba předem ještě více odhadnout ekonomický smysl realizace. Obvykle je v týmu specialista, který kanál aktivně řeší. Často dochází k “přepracování” již dříve odvedené práce a posunutí výsledků o level výše.
5 Komplexní (Complex)
Velmi malé množství firem se dostane až do zralosti 5. Jde již o maximální využití marketingového kanálu. Kanál již má významný ekonomický přínos pro firmu, proto do něj masivně investuje.
6 Vzácná (Rare)
Mimořádné úkoly, které se většině firem nevyplatí dělat. Jsou velmi komplexní, pokročilé, a často časově náročné. Spíše vhodné pro velké projekty, kterým se již zpětně “zaplatí” daný úkol vytvořit. Ve firmě je již tým specialistů.

Odhadujeme, kolik firem v daných zralostech firmy na trhu působí. Většina firem marketingové kanály nepoužívá. A pokud ano, tak nahodile, bez koncepce a hlubšího použití (Zralost 1). Pouze mizivé procento je používá nadprůměrně, maximálně a tedy jsou Vzácné (zralost 6).

Vyspělost projektu dle zralostí

Vyspělost projektu:Složitost úkolů
1: Nahodilánahodilé úkoly
2: Základníúkoly dle nápovědy
3: Zavedenápráce specialisty
4: Pokročilákomplikované úkoly
5: Komplexnívysoce odborné úkoly mimořádné
6: Vzácnámimořádné, specifické úkoly
Vyspělost projektu:Ekonomický efekt kanálu
1: Nahodilážádný
2: Základníminimální
3: Zavedenádůležitý
4: Pokročiláhlavní
5: Komplexnímaximální využití
6: Vzácnámimořádně důležitý
Vyspělost projektu:Odbornost
1: Nahodilážádná
2: Základnízáklady
3: Zavedenáspolupráce se specialisty
4: Pokročilázejména práce specialisty
5: Komplexníspecialista ve firmě
6: Vzácnáinterní tým specialistů