Kdy nástroj používat

Postup použití nástroje

 1. Máte zdroje a chuť zlepšit marketing
 2. Audit stavu vaší firmy (SEO, PPC, Analytiky)
 3. Identifikace stavu marketingu a výběr slabých míst v marketingu, napříč marketingovými kanály
 4. Navržení seznamu úkolů z více marketingových kanálů v závislosti na vyzrálosti projektu.
 5. Evidence postupu rozvoje projektu napříč kanály.
Audit firmy Identifikace slabých míst Seznam konkrétních úkolů dle odborníků Propojení úkolů napříč kanály 5 Přehled rozvoje projektu

Máte zdroje a chuť zlepšit marketing

 • Máte slabá místa v marketingu a potřebujete se zlepšit?
 • Chcete vědět, co dělat?
 • Chcete zvýšit zdroje (čas, peníze) do marketingu, aby měl lepší výsledky?
 • Jste připraveni pár měsíců výrazně zvýšit své aktivity v marketingu?
 • Chcete mít nástroj, ve kterém naplánujete nutné kroky v marketingu?

Audit stavu vaší firmy (SEO, PPC, Analytiky)

 • Jste připraveni udělat revizi svého marketingu, která trvá pouze pár hodin?
 • Nevadí vám se více ponořit do marketingu?
 • Jste kompetentní začít si audit udělat sám nebo si najmete specialistu, který vám s tím pomůže?

Identifikace stavu marketingu a výběr slabých míst v marketingu, napříč marketingovými kanály

 • Chcete mít přehled ve více marketingových kanálech současně?

Navržení seznamu úkolů z více marketingových kanálů v závislosti na vyzrálosti projektu.

 • Chcete zapíchnout prst do mapy a vybrat si úkoly, které je nyní třeba řešit?

Evidence postupu rozvoje projektu napříč kanály.

 • Chcete mít nástroj pro evidenci postupu v plnění marketingových úkolů ?