Basecamp propojení projektu

Propojení s BaseCampem vám umožňuje udržovat stav úkolů, na kterých chcete pracovat mezi BaseCampem a Marketing Mapy.

Propojení s BaseCamp vám umožní

  1. Nahrávat úkoly z Akčního plánu Marketing Mapy přímo do projektu v Basecampu
  2. Aktualizovat stav úkolu z Basecampu zpět do Marketing Mapy
  3. Aktualizovat úkol označený jako Hotový v Marketing Mapy do BaseCampu.  (PRACUJEME NA TOM)

Návod na propojení s BaseCampem

  1. Na obrazovce Akční plán kliknutím na tlačítko Propojit projekty

Tlačítko pro synchronizaci | Návod pro synchronizaci s Basecamp | Marketing Mapy

2. Dáte souhlas s integrací.

Pokud máte více Basecamp účtu, je vhodnější se ve vedlejším okně v prohlážeči zalogovat tím účtem, ve kterém vedete BaseCamp projekt, který chcete propojit.

Toto okno se otevírá do nového okna prohlížeče. Pokud se neotevřelo, zkontrolujte, zda nemáte zakázáno otevírání nových oken.

Dejte souhlas s propojením | Návod pro synchronizaci s Basecamp | Marketing Mapy

3. Vyberete Projekt, ke kterému se chcete v BaseCampu připojit a kam se budou nahrávat úkoly z Akčního plánu.
Zvolte projekt | Návod pro synchronizaci s Basecamp | Marketing Mapy

4. Úspěšné propojení vám ohlásí obrazovka

Uspěšně propojeno | Návod pro synchronizaci s Basecamp | Marketing Mapy

Nahrání úkolů do Basecampu a synchronizace

Nahrání probíhá automaticky. Kdykoliv od Akčního plánu přidáte nový úkol, nahraje se současně i do Basecampu do listu.

  • Kdykoliv v Basecampu upravíte úkol jako Hotový, označí se jako Hotový i v Marketing Mapy.
  • Kdykoliv v MarketingMapy označíte úkol v Akčním plánu jako Hotový, označí se v Basecampu jako Hotový.

Upozornění: Při prvním propojení Basecampu s Mapami trvá načtení dat cca 1 minutu. Úkoly, které zaškrtnete jako hotové v Akčním plánu během této první minuty by se nemuseli propsat. Týká se to ale opravdu jen první minuty a úvodní synchronizace.

Rozpojení Basecamp od Marketing Map

Informaci o tom, jaké projekty máte připojeny k Basecampu či jejich odpojení využijte obrazovku Integrace. Tu najdete v menu Uživatele (vpravo nahoře).

Integrace | Návod pro synchronizaci s Basecamp | Marketing Mapy