Řídící panel digitálního marketingu – Dashboardy, grafíčky, koláče

Marketing mapy děláme proto, abychom pomohli řídit online marketing. Cílem je, aby váš marketing zrál – pracovali jste na úkolech od jednodušších ke složitým. Také chceme umožnit uřídit více marketingových kanálů zároveň  tzv. cross-channel či ještě lépe omni-channel.

V praxi marketingových agentur vidíme, že pracují zejména na tom, co dobře umí, vydělá jim to rychle peníze a za méně úsilí vidí klient co největší efekt. V úvodní části práce na marketingu je to v pořádku. Je třeba dosahovat rychle obhajitelných výsledků a ROI a „nepřetéct“ na hodinách. Při dlouhodobější práci pak ale zbytečně převládá rutina a easy-money. Chtělo by to ale něco víc – zkoušet nové taktiky, zapojit další marketingové kanály.

V Marketing Mapy se snažíme v marketingovém rybníčku o dvě věci:

 1. Aby firma marketingový kanál využívala vyváženě.
 2. Aby vědomě či nevědomě neprotěžovala jeden marketingový kanál nad ostatními.

Jako další velký krok v nástroji jsme od ultimátního checklistu SEO a PPC postoupili o level výše k „řídícímu panelu digitálního marketingu„. Vytvořili jsme novou obrazovku Dashboard a redesignovali obrazovky Map.

Využití marketingového kanálu vyváženě

Snažíme se ukázat, zda firma využívá marketingový kanál (SEO, PPC, srovnávače zboží, …) ideálně – dle best practice předních specialistů. Zda pracuje ve všech částech vyváženě – někde „nepředbíhá“ do příliš náročných a pokročilých taktik (typicky technické vychytávky), když jinde nemá hotové ani základy (obvykle vyhodnocování přínosu).

Představíme vám to na příkladech projektů na snímcích obrazovek Map (návod k Obrazovce map). Příklady jsou:

 1. Přeskakují k příliš pokročilým taktikám
 2. Málo vyzrálé SEO – začínající projekt
 3. Běžící projekt s vyzrálými PPCčky
 4. Zaměření jen na jedno téma a nedokončený audit PPCček

Přeskakují k příliš pokročilým taktikám

V rámci oblasti Indexovatelnost webu v SEO je vidět, že v projektu se spíše zaměřují na hodně pokročilé techniky ze zralosti 4-6, ale nemají zvládnuté ani základní úkoly (zralosti 1-3)

Přeskočené úkoly | Marketing Mapy

Málo vyzrálé SEO – začínající projekt

U tohoto projektu je SEO spíše na začátku. Základní (must have) Oblasti se zralostí 1-2 nejsou dopracována (zelené = hotovo). Je však vidět, že se na tom pracuje (oranžová = akční plán).

Začátečník v marketingu | Marketing Mapy

Běžící projekt s vyzrálými PPCčky

Tento projekt má hotový audit celého PPC kanálu. Hodně úkolů je hotových (zelená), nebo se na nich bude pracovat (oranžová a modrá).

Pokročilý projekt | Marketing Mapy

Zaměření jen na jedno téma a nedokončený audit PPCček

V tomto ukázkovém projektu je vidět, že proběhl audit všech PPC úkolů, až na téma Vyhodnocování kampaní a části oblasti Typů kampaní.

Současně je vidět, že v tématu Typů kampaní je odvedeno nejvíce práce, ale většina ostatních Oblastí je téměř nevyřešená.

Chybí audit jedné části mapy | Marketing Mapy

Chceme pomoci agenturám, potažmo firmám, zpracovávat do projektu i taktiky, které agentura nemá ještě sama ověřené (ale jiní specialisté ano), možná se hůře vysvětlují méně edukovanému manažerovi, ale do komplexního využití marketingového kanálu patří. Na obrázcích výše vidíte, kam by se měl projekt primárně zaměřit.

Protěžování marketingových kanálů

Jak moc pracujete na PPC versus na SEO? Není jeden kanál nadhodnocený a druhý podhodnocený?

Vypočítáváme Index zralosti projektu. Je to pomocná metrika, která má říci, jaké procento „přínosných“ úkolů je v projektu Hotovo. (viz výpočet Indexu zralosti marketingu)

Každý markeťák/markeťačka má své preference. Někdo jede na výkon, jiný má radši pěkné kampaně. Někdo se vyžívá v rutinách a někdo raději zkouší stále nové věci. Marketing firmy obvykle potřebuje od všeho trochu. Stejně tak většina firem potřebuje rozumně zapojit více marketingových kanálů. Na třech ukázkách uvidíte, jak si různé projekty využívají (prozatím) dva marketingové kanály.

 1. Jedeme jen SEO a PPC nás nezajímá
 2. Vyvážené využití více kanálů
 3. Protěžování jednoho kanálu nad druhým

Jedeme jen SEO a PPC nás nezajímá

U tohoto projektu se s PPCčkami nezabývají, možná řeší jen SEO. To obvykle není vhodná strategie. Současně SEO zatím není příliš vyzrálé (20 % indexu zralosti).

 

Pouze jeden kanál | Index zralosti | Marketing Mapy

Vyvážené využití více kanálů

Tento projekt má vyvážené využití PPC i SEO. Oba kanály už mají vyšší úroveň zralosti (SEO 34 %, PPC 41 %).

Vyvážené využití marketingových kanálů | Index zralosti | Marketing Mapy

Protěžování jednoho kanálu nad druhým

Zde se zřejmě pustili zejména do SEO (39 %), ale PPCčka řeší jen okrajově (PPC 14 %). Měli by se podívat na to, jak jsou PPC nastavena a zda mají vyřešeny úkoly se zralostí 1-3.

Nevyvážené využití marketingových kanálů | Index zralosti | Marketing Mapy

Protěžování jednoho kanálu nad dalšími dvěmi

Tři kanály s dominancí jednoho
 

Vývoj práce na projektu v čase

Nové funkce v Dashboardu  a Mapě ukazují, jak roste Zralost projektu, ale také jak se úkoly v mapě posouvají.

 1. Změny stavu úkolů na úrovni celého projektu, nebo konkrétní mapy
 2. Výpis konkrétních hotových úkolů za poslední 2 měsíce
 3. Graf vývoje Indexu zralosti projektu v SEO

Změny stavu úkolů na úrovni celého projektu, nebo konkrétní mapy

 

Aktivita v projektu | Návod pro Obrazovku Dashboard | Marketing Mapy

Výpis konkrétních hotových úkolů za poslední 2 měsíce

Výpis hotových úkolů | Marketing Mapy

Graf vývoje Indexu zralosti projektu v SEO

Graf vývoje marketing maturity v čase | Index zralosti | Marketing Mapy

Návody

Pro detailnější popis obrazovek si přečtěte návod k Dashboardu a návod k Marketingové mapě (včetně video návodů).

Návod pro obrazovku Mapy

Návod pro Dashboard

 

Michal Krutiš