Basecamp rozšíření

Napojení na Basecamp umožňuje úkoly z Akčního plánu automatizovaně přenést do vašeho Basecamp projektu. Současně pokud v Basecampu označíte úkol jako hotový, označí se tak i zde v nástroji v Akčním plánu. Tím si ušetříte spoustu času a využijete možnosti reportování růstu zralosti projektu na Dashbordech.

Cenu rozšíření najdete po přihlášení v Předplatném či v editaci předplatného.


BaseCamp synchronizace

Rozšíření lze použít u všech projektů, které máte aktuálně jako Plné.

Basecamp importované úkoly

Kompletní návod, jak dostat úkoly z Marketing Mapy do Basecampu v samostatném článku