Maturity model = zralostní modely

Pro správné pochopení si nejprve vysvětleme pojmy: model a zralost.

Model

Model slouží jako zjednodušený obraz reality. Modelování, pak slouží k simulaci situací, možného vývoje či postupu. Jak model, tak modelování umožňuje díky zjednodušení pochopit složitější realitu a dospět k rozkrytí možných řešení, díky simulaci.

Zralost

V našem pojetí bude zralost vnímána jako vývoj, postup.

Nezralý proces

 • není zdokumentován
 • provádíme ho nahodile, ad-hoc
 • při provádění nevíme dopředu kvalitativní výsledek
 • výstup není standardizován ani kvalitativně ani formálně
 • výstup není a ani nejde (není dle čeho) kvantitativně ani kvalitativně měřit

Zralý proces

 • je popsaný, zdokumentovaný
 • postupy jsou opakovaně vykonávány na základě dokumentace
 • proces má stále stejný kvalitativní výstup
 • proces je neustále pod kontrolou, zaznamenávají se odchylky, proces se analyzuje a optimalizuje

K čemu tedy maturity model slouží?

K popis aktuálního stavu procesů, a to v různých oblastech, v našem případě v oblastech marketingu.

Aby bylo možné standardizovat stav konkrétních procesů je třeba nejprve konkrétní stavy nadefinovat. Definovat můžeme:

 • Cíle
 • Úkoly (které vedou ke splnění cíle)

Po určení v jakém stavu se nacházíme, můžeme teprve určit další strategie a správně rozdělit veškeré zdroje v čase a s jasnou prioritou.

Stupně zralosti

Můžeme definovat 6 stupňů zralosti.

 • 0 – Neexistuje – vůbec nám není proces znám
 • 1 – Počáteční (Initial) – proces vykonáváme, ale nahodile, chaoticky, ad-hoc
 • 2 – Řízená (Managed) – proces pravidelně řízeně vykonáváme, nejsou ale plně ukotvené a zdokumentované
 • 3 – Definovaná (Defined) – procesy máme plně nadefinované, popsané, zdokumentované
 • 4 – Kvantitativně řízená (Quantitatively managed) – přesně popsané procesy vyhodnocujeme a řídíme přes kvantitativní ukazatele
 • 5 – Optimalizovaná (Optimizing) – proces opakovaně vylepšuje, máme plán inovací

V každé oblasti je nutné plnit cíle a úkoly.

Stav cílů a úkolů v konkrétní oblasti

Jednotlivé cíle a úkoly mají svůj vlastní stav, který můžeme definovat jako:

 • 0 – Nevykonáváme – ale máme nadefinováno, víme jak a co přesně udělat
 • 1 – Makáme na tom – jsme v určitém stavu vyhotovení (vyjádřit můžeme např. procentuálním splněním)
 • 2 – Máme hotovo – dokončeno, zavedeno
Michal Krutiš