Podmínky pro opakované platby

  1. Automatické strhávání plateb je možné založit při objednávce předplatného.
  2. Registrovaný uživatel si opakovanou platbu založí na platební bráně GoPay při úhradě předplatného.
  3. Platba bude strhávána vždy za období, které si registrovaný uživatel určí v objednávce předplatného, tj. kvartálně, půlročně či ročně. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 1. 2021, další roční platba bude stržena 1. 1. 2022).
  4. Částka předplatného je vždy uvedena v ceníku.
  5. Období opakovaných plateb není omezeno, dokud zákazník předplatné nezruší.
  6. Registrovaný uživatel může kdykoliv změnit nastavení opakované platby, či platby zrušit a to formou zprávy zaslané na emailovou adresu společnosti, zrušením na GoPay portálu.

Podmínky jsou platné od 1.12.2019