Prezentace Marketingových map na podzimních konferencích

Na podzim 2018 jsme představili myšlenku marketingových map na několika akcích: PPC restart, Marketikon, PPC Camp.

Marketikon – Plzeň – říjen 2018

PPC Restart – září 2018

 

PPC Camp – srpen 2018

Prezentace z přednášky o řízení marketingu, checklistech a maturity modelech je dosupná na Slideshare

Marketingové mapy – PPCRestart 2018, Michal Krutiš

Michal Krutiš