Pracujeme na Dashboardu, propojení s Basecamp, Angličtina, Zbožáková a Analytická mapa

Pracujeme na plné obrátky. Spustili jsme napojení na Gopay, tedy už je možné platit kartou. To vám umožňuje neřešit měsíční platby a snižuje zbytečnou administrativu.

Začali jsme spolupráci s dalším programátorem Lukášem Brzákem a právě dokončuje napojení na Basecamp. V placeném účtu jendoduše vyexportujete úkoly z Akčního plánu do Basecampu. Pokud v BaseCampu zaškrtnete úkol jako hotový, vrátí se zpět k do Map. Díky tomu se rovnou obarví v Mapě.

Máme dalšího grafika Petra Štastného a ten se pustil do zásadní obrazovky – Dashboardu projektu. Zásadní obrazovka pro manažery. Už se pěkně rýsuje a máme z něj (grafika i dashboardu) radost. Grafik bude dále pracovat na styleguide a úpravě stávajících obrazovek.

Kolega Lukáš Kolovrat pracuje na dotažení Zbožákové mapy. Aktuálně na ní spolupracuje 6 odborníků, které vám po vydání mapy rádi představíme. Budeme tvořit také Detaily úkolů, jako je tomu u SEO a PPC. Termín vydání je březen/duben.

V Analytické mapě se také posouváme a zapojili jsme další odborníky.

Jsme před dokončením prací na spuštění anglické verze nástroje, od které máme velké očekávání.

Michal Krutiš